THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Năm 2015 và 2016: Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã vinh dự được tặng thưởng "Cờ thi đua của Bộ Tổng Tham mưu" vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua Quyết thắng.

 

 

Hoạt động Gìn Giữ Hòa Bình