Tin ngoài nước

Người Việt duy nhất ở Bangui

Tôi rất ấn tượng với câu khẳng định “Người Việt ở đâu cũng sống tốt” của người phụ nữ Việt Nam duy nhất đang sống ở thủ đô Bangui, nước CH Trung...

Hoạt động Gìn Giữ Hòa Bình