Xúc động giây phút đón 31 cán bộ, chiến sĩ gìn giữ hòa bình từ Nam Sudan về nước

07/04/2021

Xúc động giây phút đón 31 cán bộ chiến sĩ gìn giữ hòa bình từ Nam Sudan về nước.mp4

Video khác

Thư viện ảnh

Hoạt động Gìn Giữ Hòa Bình

Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission

Việt Nam

Phái bộ GGHB LHQ

Phái bộ có lực lượng Việt Nam