Đội Công binh số 1 thực hiện nhiệm vụ làm đường, cứu hộ tại Abyei

07/08/2022

Đội Công binh số 1 thực hiện nhiệm vụ làm đường, cứu hộ tại Abyei.mp4

Video khác

Thư viện ảnh

Hoạt động Gìn Giữ Hòa Bình

Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission

Việt Nam

Phái bộ GGHB LHQ

Phái bộ có lực lượng Việt Nam