Quân đội Việt Nam tự hào tiếp tục có Lính Mũ Nồi Xanh gìn giữ hòa bình thế giới

08/04/2021

Quân đội Việt Nam tự hào tiếp tục có Lính Mũ Nồi Xanh gìn giữ hòa bình thế giới Tin tức 24h (1).mp4

Video khác

Thư viện ảnh

Hoạt động Gìn Giữ Hòa Bình

Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission

Việt Nam

Phái bộ GGHB LHQ

Phái bộ có lực lượng Việt Nam